Go to Top

BLOG ELE USAL VARSOVIA

Uczestnicy debaty. Liceum Akademickie przy Zespole Szkół Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Liceum Akademickie przy Zespole Szkół Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało w roku 1998 i jest pierwszą w Polsce szkołą dla szczególnie uzdolnionych uczniów.  Placówka w swojej działalności stara się nawiązywać do tradycji XVI wiecznego Gimnazjum Akademickiego, a także funkcjonującego przy Uniwersytecie Wileńskim Liceum im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Szkoła, z racji swojego charakteru, działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Liceum z Torunia regularnie jest klasyfikowane jako jedno z …Read More

Trzy ciekawostki na temat hiszpańskiego systemu wyborczego. Dwie różnice i jedno podobieństwo.

Hiszpania jest monarchią konstytucyjną. Oznacza to, że czele państwa stoi król. To on pełni funkcje reprezentacyjne, jest również zwierzchnikiem sił zbrojnych. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest odpowiednikiem polskiego prezydenta. Ponieważ funkcja króla jest dziedziczna to nie odbywają się jednak wybory na króla. Nie oznacza to jednak, że w Hiszpanii nie ma wyborów jako takich. Hiszpanie, podobnie jak Polacy, głosują na przykład w wyborach parlamentarnych lub samorządowych, a także do …Read More