DELE – CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO


Wiele osób uczy się języka hiszpańskiego dla przyjemności. Kurs hiszpańskiego jest w ich wypadku naturalną konsekwencją wynikającą z fascynacji kulturą Hiszpanii lub państw Ameryki Południowej. Niejednokrotnie okazuje się jednak, że pojawia się możliwość wykorzystania znajomości języka hiszpańskiego również w życiu zawodowym lub akademickim. W takich wypadkach często pomocne okazuje się posiadania dokumentu potwierdzającego znajomość języka hiszpańskiego. Najbardziej rozpoznawalnym i o największej renomie jest certyfikat DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera).

Egzamin pozwalający uzyskać ten certyfikat odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki Hiszpanii, a Uniwersytet w Salamance uczestniczy w opracowywaniu treści, które pojawiają się na egzaminie. Dyplomy DELE mogą potwierdzać znajomość języka hiszpańskiego na jednym z poziomów opisanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Egzamin składa się z kilku części i weryfikuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku hiszpańskim. Co ważne otrzymany certyfikat, w przypadku pomyślnego zdania egzaminu, jest ważny bezterminowo.

Do egzaminu DELE można przystąpić jedynie w certyfikowanych centrach egzaminacyjnych. Sam egzamin odbywa się kilka razy w roku w wyznaczonych terminach. W związku z tym warte rozważenia jest skorzystanie z kursów przygotowujących do tego ważnego sprawdzianu, kursy takie organizujemy w ELE USAL Warszawa. Dla osób, które planują przystąpić do tego egzaminu w naszym centrum egzaminacyjnym przewidujemy specjalne zniżki.

No Comments

Post A Comment