Go to Top

Egzaminy SIELE i USAL esPro. Dwa nowoczesne sposoby na potwierdzenie swojej znajomości hiszpańskiego

SIELE i USALesPro (BULATS) to dwa nowoczesne egzaminy pozwalające szybko zweryfikować naszą znajomość języka hiszpańskiego. Obydwa egzaminy odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych platform internetowych. Dzięki temu mogą zostać zrealizowane niemal w dowolnym czasie. Obydwa egzaminy charakteryzują się podobnymi właściwościami. Sprawdzają one jednak różne kompetencje językowe. Jeśli potrzebujesz w sposób szybki potwierdzić swoją znajomość języka hiszpańskiego to z pewnością jeden z tych dwóch egzaminów może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

 4 moduły jeden egzamin

Cechą wspólną obydwu opisywanych tu egzaminów jest to, że składają się na nie cztery moduły:

  • rozumienie tekstu pisanego,
  • rozumienie mowy,
  • wypowiedź ustna,
  • wypowiedź pisemna.

Dzięki temu możliwe jest potwierdzenie wszystkich kompetencji językowych kandydata w przypadku kiedy zdecyduje się on przystąpić do egzaminu kompletnego. Często jednak zdarza się, że potrzebujemy zweryfikować tylko część naszych umiejętności. W takim wypadku można wybrać kombinację tylko dwóch wybranych modułów.

Czas oczekiwania na wynik egzaminu. Otrzymanie certyfikatu

W zależności od tego, na zdawanie jakich modułów się zdecydujemy, będziemy musieli czekać dłużej lub krócej na wynik egzaminu. Najdłużej trwa sprawdzenie jego rezultatów w przypadku kiedy decydujemy się przystąpić także do sprawdzenia naszych umiejętności wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku hiszpańskim. Jest to zrozumiałe gdyż nie jest możliwe zautomatyzowanie procesu sprawdzania tych modułów. Maksymalny czas oczekiwania na rezultat egzaminu to 3 tygodnie (najczęściej wyniki są jednak już po 14 dniach) w przypadku egzaminu SIELE global (obejmującego wszystkie cztery moduły). Trochę szybciej otrzymamy wyniki egzaminu w przypadku analogicznego, całościowego, egzaminu USAL esPro (dawnej BULATS). Jeśli osoba zdająca zdecyduje się zdawać tylko rozumienie tekstu pisanego i mowy w takim wypadku wyniki egzaminu są dostępne jednak już następnego dnia!

Jak wygląda certyfikat znajomości języka hiszpańskiego?

W przypadku obydwu egzaminów kwestia certyfikatów także jest podobna. Certyfikaty mają formę elektroniczną i otrzymujemy je w formacie PDF. Następnie w zależności od potrzeb można je oczywiście wydrukować. Zawierają one unikalny numer, który potwierdza ich autentyczność. Na certyfikacie znajduje się informacja na temat tego jaki jest nasz aktualny poziom znajomości języka hiszpańskiego. Widnieje informacja ile punktów udało nam się uzyskać podczas egzaminu i jakiemu poziomowi zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (na skali od A1 do C1) odpowiada nasz wynik. Co ważne obydwu egzaminów nie można nie zdać. Po prostu przystępując do egzaminu nie zdajemy sprawdzianu z jakiegoś konkretnego poziomu. Zaczynamy bowiem od A1 i w zależności od tego jakich odpowiedzi udzielimy możemy osiągnąć maksymalnie poziom C1.

Czym różnią się obydwa egzaminy?

Do tej pory opisywaliśmy podobieństwa obydwu egzaminów. Mają one jednak również swoje różnice. Egzaminy SIELE weryfikuje naszą znajomość języka hiszpańskiego (z uwzględnieniem języka hiszpańskiego używanego w Ameryce Południowej) jako takiego. Z kolei egzamin USAL esPro jest testem nastawionym na sprawdzenie naszej znajomości języka hiszpańskiego wykorzystywanego w miejscu pracy – języka biznesowego. Co ważne obydwa egzaminy są jednak w pełni wiarygodne i profesjonalne. Jedną z najważniejszych instytucji, która odpowiada za ich tworzenie i przeprowadzanie jest bowiem Universidad de Salamanca.

Jak zapisać się na egzamin i gdzie go zdać?

Aby zapisać się na egzamin najlepiej skontaktować się z ELE USAL Varsovia. Jesteśmy jednym z niewielu miejsc w Polsce, w którym można przystąpić do egzaminu. Pomagamy kandydatom w wyborze odpowiedniego dla nich egzaminu i przeprowadzamy proces rejestracji w dogodnym wybranym przez kandydata terminie. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami.

Zapisy Online

, , , , , , ,