ELE USAL Varsovia rozpoczyna współpracę w Lingwistyczną Szkołą Wyższą w Warszawie


Miło nam poinformować o rozpoczęciu współpracy pomiędzy Lingwistyczną Szkołą Wyższą w Warszawie i ELE USAL Varsovia. Współpraca pomiędzy obydwiema instytucjami obejmuje nauczanie języka hiszpańskiego. ELE USAL Varsovia jest instytucją odpowiedzialną za organizację lektoratów z języka hiszpańskiego dla studentów Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie.

W dniu 7 października w czasie warsztatów z języka hiszpańskiego współorganizowanych przez ELE USAL Varsovia miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy ELE USAL Varsovia, a Lingwistyczną Szkołą Wyższą w Warszawie. W imieniu uczelni dokument podpisał jej kanclerz Jacek Nowakowski. ELE USAL Varsovia reprezentował dyrektor Pablo Ortiz Mira.Porozumienie o współpracy pomiędzy ELE USAL Varsovia i Lingwistyczną Szkołą Wyższą w Warszawie.

 

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie to specjalistyczna uczelnia językowa. Jej cele i założenia to praktyczna nauka zawodu. Kształci przyszłych profesjonalistów językowych (między innymi tłumaczy i nauczycieli języków obcych). W związku z tym współpraca pomiędzy ELE USAL Varsovia i Lingwistyczną Szkołą Wyższą w Warszawie wydaje się wyjątkowo zgodną z charakterem obydwu instytucji.

Dzięki podpisanemu porozumieniu ELE USAL Varsovia została instytucją, która jest odpowiedzialna za prowadzenia lektoratów z języka hiszpańskiego dla studentów Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie. Jej studenci dołączyli tym samym do grona osób, które mogą korzystać z 800 lat tradycji i doświadczenia Univiersidad de Salamanca.

Mamy nadzieję i wierzymy, że jest to początek długoletniej i owocnej współpracy.

No Comments

Post A Comment