Go to Top

PROMOCJE / ZNIŻKI

W ELE USAL Varsovia staramy się jak najlepiej dostosować naszą ofertę do oczekiwań naszych klientów. Z tego powodu oferujemy naszym uczniom następujące zniżki i promocje.

  • Dla uczniów do 18 roku życia – 5% zniżki.
  • Dla studentów i doktorantów – 5% zniżki.
  • Dla nowych uczniów ELE USAL Varsovia – 5 % zniżki.
  • Dla osób kontynuujących naukę w ELE USAL Varsovia – 8 % zniżki.
  • Dla osób dokonujących jednorazowej zapłaty za cały kurs – 5 % zniżki.
  • Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – 10% zniżki.
  • Dla posiadaczy Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka - 10% zniżki.

Inne zniżki wynikające z odrębnych umów i porozumień podpisanych przeze ELE USAL (przynależność do programów rabatowych, itp.).

Powyższe zniżki sumują się. Całkowita suma zniżki nie może jednak przekroczyć 25% ceny całkowitej kursu.