Go to Top

SIELE – NOWY SPOSÓB, ŻEBY SPRAWDZIĆ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

SIELE logo

Jeszcze do niedawna osoby, które chciały w sposób oficjalny potwierdzić swoją znajomość języka hiszpańskiego mogły zrobić to właściwie tylko przystępując do egzaminu DELE. Egzamin ten funkcjonuje od roku 1989 i jest uznawanym na całym świecie potwierdzeniem znajomości języka hiszpańskiego. Jego forma pozostaje jednak od lat niezmieniona (odbywa się tylko w wyznaczonych terminach, w formie pisemnej, okres oczekiwania na wydanie tego certyfikatu jest dość długi). W związku z tym pojawił się pomysł na nowy typ egzaminu sprawdzającego znajomość języka hiszpańskiego, o międzynarodowej renomie, który będzie w większym stopniu wykorzystywał nowoczesne technologie i będzie w sposób bardziej elastyczny i szybki odpowiadał na zapotrzebowanie potwierdzenia swojej znajomości języka hiszpańskiego.

Dzięki współpracy Uniwersytetu w Salamance, Instytutu Cervantes i Universidad Nacional Autónoma de México udało się w roku 2016 podpisać porozumienie powołujące do życia SIELE – Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Jest to egzamin, który można porównać do egzaminów TOEFL z języka angielskiego. Egzamin w całości odbywa się przy wykorzystaniu komputera w związku z czym może odbyć się niemal w dowolnym czasie. Osoba zainteresowana uzyskaniem tego certyfikatu musi jedynie skontaktować się z wybranym centrum egzaminacyjnym i udać się tam w celu przystąpienia do egzaminu w wygodnym dla siebie terminie. Maksymalnie w czasie trzech tygodniu od dnia przeprowadzenia testów pozna swoje wyniki. Co ważne egzamin ten weryfikuje znajomość hiszpańskiego z uwzględnieniem całego bogactwa tego języka wynikającego z ilości jego użytkowników na różnych kontynentach. Co ważne egzamin w swojej formie pozostaje zgodny Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego przyjętym przez Radę Europy (sześciostopniowa skala oceny znajomości języków obcych A1, A2, B1, B2, C1, C2).

ELE USAL Warszawa jest jednym z tych miejsc gdzie możliwe jest przystąpienie do egzaminu SIELE w celu potwierdzenia swojej znajomości języka hiszpańskiego. Zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby. Co ważne data egzaminu jest dostosowywana do indywidualnych oczekiwań zdającego – wystarczy wskazać nam preferowany dzień i godzinę egzaminu abyśmy mogli stworzyć specjalnie dla Ciebie sesję egzaminacyjną.

cechy egzaminu SIELE

, ,