Go to Top

ELE USAL – Varsovia

Warszawa to pierwsze miasto w Europie Środkowej, w którym osoby zafascynowane językiem i kulturą Hiszpanii mają okazję uczyć się języka hiszpańskiego w szkole należącej do sieci ELE USAL. Miasto to jest największym ośrodkiem akademickim, biznesowym i kulturalnym w Polsce. Warszawa leży na przecięciu najważniejszych szlaków komunikacyjnych z południa na północ i ze wschodu na zachód Europy. Z tego powodu można powiedzieć, że spotyka się w niej cała pozytywna energia kontynentu, a dzięki temu jest idealnym miejscem do pracy, poszerzania horyzontów i stawiania sobie nowych celów.

W Szkole ELE USAL mieszkańcy Warszawy mają obecnie okazję jeszcze bardziej rozwinąć swoje kontakty ze światem dzięki studiowaniu języka hiszpańskiego w oparciu o wielowiekową tradycję i doświadczenie Uniwersytetu w Salamance. Fakt ten zapewnia studentom komfort uczenia się w miejscu, które świadczy swoje usługi edukacyjne spełniając najwyższe standardy kształcenia. Czuwa nad tym Uniwersytet w Salamance i gwarantuje to swoim autorytetem. Warto przy tym podkreślić, że tak samo jak Warszawa łączy w sobie tradycję i zabytki z nowoczesnym centrum i dominującymi nad nim wieżowcami, podobnie ELE USAL Warszawa umiejętnie łączy sprawdzone metody nauczania z wykorzystaniem najnowszych technologii wspomagających nauczanie.

Wierzymy, że stulecia doświadczenia i mądrości Uniwersytetu w Salamance pozwolą naszym studentom osiągać najlepsze rezultaty i cieszyć się znajomością jednego z najpopularniejszych języków świata.

Jednostki współpracujące