Pomimo tego, że prace nad automatycznymi tłumaczami mowy, które potrafiłyby w locie tłumaczyć wypowiadane przez nas myśli, wyglądają bardzo obiecującą, a Google Translator jest już z nami od tak dawna, że nie wzbudza już w nas żadnego zachwytu to jednak nadal odczuwamy potrzebę nauki języków...