O szkole

Warszawa to pierwsze miasto w Europie Środkowej, w którym osoby zafascynowane językiem i kulturą Hiszpanii mają okazję uczyć się języka hiszpańskiego w szkole należącej do sieci ELE USAL. Miasto to jest największym ośrodkiem akademickim, biznesowym i kulturalnym w Polsce. Warszawa leży na przecięciu najważniejszych szlaków komunikacyjnych z południa na północ i ze wschodu na zachód Europy. Z tego powodu można powiedzieć, że spotyka się w niej cała pozytywna energia kontynentu, a dzięki temu jest idealnym miejscem do pracy, poszerzania horyzontów i stawiania sobie nowych celów.

 

W Szkole ELE USAL mieszkańcy Warszawy mają obecnie okazję jeszcze bardziej rozwinąć swoje kontakty ze światem dzięki studiowaniu języka hiszpańskiego w oparciu o wielowiekową tradycję i doświadczenie Uniwersytetu w Salamance. Fakt ten zapewnia studentom komfort uczenia się w miejscu, które świadczy swoje usługi edukacyjne spełniając najwyższe standardy kształcenia. Czuwa nad tym Uniwersytet w Salamance i gwarantuje to swoim autorytetem. Warto przy tym podkreślić, że tak samo jak Warszawa łączy w sobie tradycję i zabytki z nowoczesnym centrum i dominującymi nad nim wieżowcami, podobnie ELE USAL Warszawa umiejętnie łączy sprawdzone metody nauczania z wykorzystaniem najnowszych technologii wspomagających nauczanie.

 

Wierzymy, że stulecia doświadczenia i mądrości Uniwersytetu w Salamance pozwolą naszym studentom osiągać najlepsze rezultaty i cieszyć się znajomością jednego z najpopularniejszych języków świata.

Współpraca z instytucjami publicznymi i prywatnymi

Jako szkoła języka hiszpańskiego działająca pod patronatem Universidad de Salamanca, wiodącej instytucji na świecie jeśli chodzi o nauczanie języka hiszpańskiego jako języka obcego, jesteśmy otwarci na nawiązanie współpracy ze szkołami, a także innymi instytucjami, które w ramach swojej działalności podejmują prace na rzecz popularyzowania znajomości języka hiszpańskiego, krzewienia kultury Hiszpanii oraz innych krajów hiszpańskojęzycznych.

 

Współpraca pomiędzy ELE USAL Varsovia, a instytucją partnerską może przybierać różne formy i zawsze jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb drugiej strony. Może to być na przykład objęciem patronatem i wsparciem jakiegoś wydarzenie kulturalnego, albo pomoc w organizacji zajęć z języka hiszpańskiego (doraźna lub stała). Zawsze staramy się w taki sposób sformułować naszą ofertę aby była ona korzystna dla obydwu stron i wspierała zacieśnianie relacji pomiędzy Polską, Hiszpanią oraz innymi krajami hiszpańskojęzycznymi.

 

Szereg placówek edukacyjnych już zdecydowało się na podjęcie współpracy z ELE USAL Varsovia! Sprawdź kto z nami działa na rzecz podnoszenia znajomości języka hiszpańskiego i kultury Hiszpanii.

 

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy z nami zapraszamy do kontaktu.