Uczestnicy debaty. Prywatne Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie

Prywatne Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie jest kolejnym z uczestników I Konkursu debat po hiszpańsku w Polsce w kategorii debat po polsku na tematy hiszpańskojęzyczne.

Gimnazjum Paderewski to jedyna na Lubelszczyźnie i pierwsza w Polsce szkoła autoryzowana w Międzynarodowym Programie Gimnazjalnym IB MYP (od 2001 r.). Z powodzeniem realizująca liczne projekty międzynarodowe. Tamtejsi uczniowie osiągają jedne z najwyższych w województwie wyników egzaminu gimnazjalnego i zdobywają liczne nagrody w olimpiadach oraz w konkursach przedmiotowych. Międzynarodowość szkoły wyraża się też w realizacji projektów międzynarodowych Erasmus+, projektów E-twinning oraz międzynarodowych wymianach uczniowskich, a także w wielonarodowej społeczności – w Paderewskim uczy się młodzież z wielu krajów i kręgów kulturowych.

Gimnazjum Paderewski uczy otwartości na inne kultury oraz tolerancji dla inności. Dokłada wszelkich starań, aby jego uczniowie rozwijali się nie tylko akademicko, ale również sportowo, kulturalnie i społecznie. Dba o wysoki poziom lekcji, wspiera uczniów z trudnościami w nauce i dysleksją rozwojową. Dba o rozwój nie tylko uczniów ale również nauczycieli, aby nieustannie rozwijali się i doskonalili swój warsztat i metody pracy.

No Comments

Post A Comment