Uczestnicy debaty. Społeczne Gimnazjum nr 333 STO w Warszawie

Kolejnym uczestnikiem I Konkursu debat po hiszpańsku w Polsce w kategorii debat po polsku na tematy hiszpańskojęzyczne jest Społeczne Gimnazjum nr 333 STO w Warszawie.

Społeczne Gimnazjum nr 333 Społecznego Towarzystwa Oświatowego istnieje już od 1989 roku. Od maja 2015 nosi imię Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy. Przyjmując taki patronat, szkoła oprócz wielu lat tradycji i różnorodnych doświadczeń, podkreśla wartość pracy zespołowej.

25 lat istnienia i działania zobowiązuje. Wartości, które udało się wdrożyć w przeciągu tych lat, pozostają fundamentem szkoły, która zapewnia uczniom bezpieczeństwo i dobre relacje na każdym poziomie. Szkołę charakteryzuje rodzinna atmosfera, bliskość w relacjach Nauczyciel – Uczeń – Rodzic oraz zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu. O skuteczności metod nauczania i wychowania świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, a także osiągnięć indywidualnych uczniów, nauczycieli i absolwentów.

Ponadto Społeczne Towarzystwo Oświatowe dba, aby ich szkoły były nowoczesne i otwarte na świat. Często realizuje projekty edukacyjne finansowane z funduszy europejskich i krajowych. Zabiega o finansowanie zewnętrzne (granty) projektów dla lokalnych społeczności i szkół. Bierze udział w programach europejskich umożliwiających uczniom szkół wyjazdy za granicę i efektywną naukę języków obcych.

No Comments

Post A Comment