Uczestnicy debaty. XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

Ostatnią ze szkół, która zgłosiła się do udziału w I Konkursie debat po hiszpańsku w Polsce jest XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku. Uczniowie szkoły wystartują w konkursie debat w kategorii klas starszych – debata w języku hiszpańskim.

W szkole od września 2004 roku działa sekcja dwujęzyczna. Była to pierwsza tego typu klasa na Pomorzu. Uczniowie, którzy wybierają naukę w tej klasie, maja niepowtarzalną okazję intensywnej nauki języka hiszpańskiego w klasie „0” (18 godzin w tygodniu). Następnie podczas kolejnych trzech lat uczą się także: literatury hiszpańskiej, historii, geografii i historii sztuki w języku hiszpańskim. Przedmioty te prowadzone są przez nauczycieli hiszpańskich. Na koniec nauki istnieje możliwość zdania matury dwujęzycznej i otrzymania polskiego oraz hiszpańskiego świadectwa dojrzałości.

W roku szkolnym 2007/2008 naukę zakończyli pierwsi absolwenci klasy dwujęzycznej. Wszyscy przystąpili do egzaminu z języka i literatury Hiszpanii, zdali go, osiągnąwszy średni klasowy wynik – 77%.

Uczniowie klas dwujęzycznych mają możliwość korzystać z bogatych zbiorów bibliotecznych. W ich skład wchodzi klasyka literatury hiszpańskiej, współczesne powieści, atlasy geograficzne, słowniki, podręczniki oraz materiały edukacyjne i filmy na DVD.
Uczniowie Sekcji Dwujęzycznej uczestniczą w licznych konkursach, są stypendystami, a także wyjeżdżają na wyjazdy organizowane przez Biuro Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie. Między innymi brali udział w Konkursie Literackim Giner de los Rios. Obecnie wystartują w I Konkursie debat po hiszpańsku w Polsce.

No Comments

Post A Comment