Uczestnik debaty. Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie „Raszyńska”

Uczestnik I Konkursu debat po hiszpańsku w Polsce w kategorii debat po polsku na tematy hiszpańskojęzyczne: Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie.

Gimnazjum „Raszyńska”, czyli Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie to szkoła nietuzinkowa. Realizując idee wychowawcze wspólne całemu Zespołowi Szkół „Bednarska” czerpiące z tradycji korczakowskiej, stara się stwarzać uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju. Szkoła chce inspirować uczniów, aby odkrywali swoje mocne strony i talenty oraz poznawali samych siebie. Stara się czynić to propagując poniższe idee wychowawcze:

  • Sprzeciw wobec ostrej rywalizacji między uczniami.
  • Szacunek dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowanie praw człowieka.
  • Życzliwość, tolerancja i wrażliwość wobec innych.
  • Przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym.
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój.

Pośród wielu zalet szkoła posiada program nauczania języków obcych na wysokim poziomie. Uczniowie mają możliwość uczenia się języków obcych w kilkunastoosobowych grupach międzyklasowych o zróżnicowanym poziomie. Jako język pierwszy uczony jest język angielski (grupa najbardziej zaawansowana ma zajęcia z native spikerem), jako języka drugiego można się uczyć niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego.

Na poziomowanych fakultetach z języka angielskiego można przygotowywać się do egzaminów CAE i FCE, fakultety z języka francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego przygotowują do konkursów z tych przedmiotów. Nauczyciele języka angielskiego organizują wyjazdy do Wielkiej Brytanii i wyjścia do teatru angielskiego. Nauczyciele języka hiszpańskiego od kilku lat organizują wymiany ze szkołami z Hiszpanii.

Jako organizatorzy konkursu cieszymy się, że Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie zdecydowało się wystartować w naszym konkursie. Poprzeczka idzie coraz wyżej. Niezmiennie życzymy powodzenia naszym uczestnikom!

No Comments

Post A Comment