Uczestnik debaty. Szkoła Podstawowa nr 218 im. M. Kajki w Warszawie


Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 218 im. M. Kajki w Warszawie wystartują w I Konkursie debat po hiszpańsku w Polsce w kategorii debat w języku polskim.

Godnym uwagi jest patron szkoły. Jest nim Michał Kajka żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Był on gospodarzem spod Ełku i działaczem Mazurskiej Partii Ludowej. Organizacja ta podkreślała polskość Mazurów. Prowadziła działania na rzecz obrony polskiego języka i pogłębiania świadomości narodowej społeczeństwa.

Michał Kajka przyczyniał się do osiągnięcia tych celów poprzez swoją poezję. Pisał wiersze o tematyce patriotycznej, obyczajowej i religijnej, publikował je na łamach „Gazety Ludowej” wydawanej w Ełku, „Mazurskim Przyjacielu Ludu”, „Gazecie Mazurskiej” i kalendarzach. Jego debiut poetycki miał miejsce w roku 1884 w „Mazurze” wydawanym w Ostródzie, a później w Szczytnie.

Obecnie uczniowie szkoły im. Michała Kajki wezmą udział w konkursie, który podobnie jak ich patron był związany z językiem polskim, jest związany także z kwestiami lingwistycznymi. Młodsi uczniowie będą debatować bowiem na temat różnorodności językowej języka hiszpańskiego.

No Comments

Post A Comment