Go to Top

Kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka hiszpańskiego

Kurs przygotowujący do nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego. Kurs opracowany przez Escuelas de Lengua Española de la Universidad de Salamanca. Absolwenci kursu posiadają umiejętności i narzędzia niezbędne do samodzielnego nauczania języka hiszpańskiego. Kurs został opracowany zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.Kurs umożliwia uczącemu się poznać wszystkie niezbędne narzędzia niezbędne do samodzielnej pracy w sali lekcyjnej z osobami pragnącymi poznać język hiszpański. Na zajęcia składa się część teoretyczna i część praktyczna, która jest uzupełnieniem i rozwinięciem teoretycznej części zajęć. Tematy zajęć (istnieje możliwość zapisania się tylko na wybrane moduły zajęć):

  1.  Podstawowe zagadnienia metodologiczne konieczne do nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego.
  2. Nauczanie struktur gramatycznych w języku hiszpańskim zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
  3. Nauczanie struktur semantycznych i leksykalnych w języku hiszpańskim.
  4. Ocenianie kompetencji językowych. Egzaminy potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego: DELE, SIELE i USALesPro.
  5. Nauczanie struktur fonetyczno-fonologicznych języka hiszpańskiego.
  6. Wskazówki dydaktyczne i pedagogiczne przydatne podczas nauczania języka hiszpańskiego.
  7. Nauczanie kompetencji społeczno-kulturowych w trakcie poznawania języka hiszpańskiego.
  8. Umiejętności komunikacyjne w trakcie nauczania języka hiszpańskiego.
  9. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych podczas nauczania języka hiszpańskiego.
  10. Nauczanie języka hiszpańskiego uczniów z Chin.

kurs dla nauczycieli
W przypadku jakichkolwiek pytań, a także aby dowiedzie się szczegółów na temat najbliższego kursu zapraszamy do kontaktu z nami.

Zapisy Online