Go to Top

W jakim języku mówią mieszkańcy Hiszpanii

Język hiszpański

Język hiszpański czyli jaki?

Potoczne rozumienie pojęcia “język hiszpański” jest takie, że słysząc je myślimy o języku w jakim porozumiewają się mieszkańcy Hiszpanii. Jeśli się jednak nad tą kwestią przez chwilę zastanowimy to przestaje być ona taka prosta. Zgodnie z hiszpańską konstytucją językiem urzędowym na terytorium całego kraju jest bowiem język hiszpański. Równocześnie w konstytucji jest jednak mowa również o innych “językach hiszpańskich” (las demás lenguas españolas), które mogą obowiązywać na obszarze poszczególnych Wspólnot autonomicznych wchodzących w skład królestwa Hiszpanii. O co więc tak na prawdę chodzi? Czemu mowa jest o wielu językach hiszpańskich i skąd całe to zamieszanie?

Castilla – najsilniejsze królestwo Hiszpanii

Państwo Hiszpania, które znamy dziś zajmuje niemal cały Półwysep Iberyjski (jedynie niewielka jego część stanowi terytorium Portugalii). Taki podział polityczny półwyspu nie obowiązywał jednak w czasie całej, znanej nam, historii. Polska w pewnym okresie swojej historii przechodziła przez tzw. “rozbicie dzielnicowe”, po którym nastąpiło zjednoczenie kraju. Podobnie w Hiszpanii, zanim stała się jednym państwem, musiał nastąpić proces zjednoczenia poszczególnych jej krain. Momentem kluczowym dla tego jednoczenia się Hiszpanii było małżeństwo pomiędzy królową Izabelą, dziedziczką tronu Kastylii i Ferdynandem II Aragońskim. To małżeństwo było początkiem jednoczenia się wszystkich ziem hiszpańskich pod tą samą władzą polityczną. Proces ten przedstawia w sposób przystępny i ciekawy między innymi hiszpański serial historyczny Isabel, który opisywaliśmy tutaj. To właśnie w tamtym okresie, ze wszystkich historycznych regionów, które zajmowały terytorium Półwyspu Iberyjskiego jedno z królestw okazało się szczególnie silne. Królestwem tym było Królestwo Kastylii (Reino de Castilla). Wraz z dominacją polityczną pojawiły się również wpływy kulturowe, które doprowadziły do stopniowego wypierania innych języków, które dawniej służyły do komunikacji w poszczególnych królestwach leżących na terytorium półwyspu. W ten sposób język Kastylii (castellano) zaczął być utożsamiany z językiem hiszpańskim.

Języki oficjalne, królestwa Hiszpanii

Dominacja castellano, chociaż wiązała się ze stopniową marginalizacją innych języków pozostających w użyciu na Półwyspie Iberyjskim, nie doprowadziła jednak do ich całkowitego zaniku. Niektóre języki miały więcej “szczęścia” i przetrwały w użyciu do dnia dzisiejszego, a inne są już tylko raczej wspomnieniem i stanowią materiał badawczy dla językoznawców. Obecnie, tak jak wspomnieliśmy na początku tego artykułu, konstytucja hiszpańska przewiduje możliwość obowiązywania w poszczególnych regionach autonomicznych więcej niż jednego języka hiszpańskiego jako urzędowego. Regiony, które skorzystały z tej możliwości to:

  • Katalonia, gdzie poza hiszpańskim językiem urzędowym jest kataloński,
  • Kraj Basków, gdzie poza hiszpańskim językiem urzędowym jest baskijski,
  • Walencja, gdzie poza hiszpańskim językiem urzędowym jest walencki,
  • Galicja, gdzie poza hiszpańskim językiem urzędowym jest galicyjski.

To bogactwo językowe w Hiszpanii łatwo zaobserwować choćby korzystając z bankomatu w Hiszpanii. Najczęściej, zanim będziemy mogli wykonać jakąś operację na takim urządzeniu, musimy wcześniej wybrać język, z którego chcielibyśmy skorzystać. Poza standardowym hiszpańskim i powszechnym angielskim najczęściej pojawia się również możliwość wyboru, języków wymienionych powyżej. Są one w większości (poza baskijskim) w większym lub mniejszym stopniu podobne do hiszpańskiego jednak nie takie samie.

Gdzie poza Hiszpanią mówi się po “hiszpańsku”?

Dominacja Królestwa Kastylii poskutkowała jednak nie tylko upowszechnieniem się języka tego królestwa na Półwyspie Iberyjskim. Okres wielkich odkryć geograficznych, który rozpoczął się podczas panowania Izabeli i Ferdynanda, poskutkował również upowszechnianiem się castellano na nowo odkrytych terytoriach. W efekcie tego niemal w całej Ameryce Południowej i Środkowej (poza Brazylią) językiem urzędowym i powszechnie używanym jest język hiszpański. Tam jednak również sytuacja nie jest taka prosta. Do dziś bowiem są żywe języki plemion indiańskich, które zamieszkiwały ten kontynent przez jego odkryciem przez Krzysztofa Kolumba. Ponadto przez stulecia hiszpański wykorzystywany w Ameryce Południowej również ulegał przekształceniom – żył. Z tego powodu chociaż jest on językiem hiszpańskim to jednak różni się od tego, którym mówią Hiszpanie (inny akcent, pojedyncze słowa, itp.).

Mamy nadzieję, że ten artykuł pozwolił Ci drogi czytelniku zrozumieć lepiej złożoność problemu. A podsumowując w naszej szkole, ELE USAL Varsovia, możesz zapisać się na kurs języka hiszpańskiego, który narodził się w Królestwie Kastylii i w związku z tym jest nazywany również castellano, a posługuje się nim ponad pół miliarda osób na świecie (jest drugim najpopularniejszym językiem na świecie).

,